Fuhler Wegenbouw is gespecialiseerd in wegenbouw, (machinale) bestrating, riolering, grondverzet en bodemsanering.

Fuhler Wegenbouw is een familiebedrijf, voortgekomen uit de transport- en aannemingsactiviteiten van G.H. Fuhler die al in 1938 inschreef op bestratingswerken.
Zijn zoons hebben de activiteiten voortgezet en in 1988 zijn door Grads Fuhler de aannemerij en de zandwinningsactiviteiten afgesplitst tot een zelfstandig bedrijf.
Onder zijn leiding werden deze activiteiten verder uitgebouwd met onder andere deelnemingen in een asfaltverwerkingsset en een zandwinbedrijf in Duitsland.
Inmiddels wordt het familiebedrijf  voortgezet door de derde generatie.

Volg ons op Facebook en Twitter.

Kijk ook naar de asfaltering Esdalcollege Klazienaveen en Terreininrichting Esdalcollege Klazienaveen droneopnamen van focusyou.nl op youtube door Henk de Groot.

 

 

WEGENBOUW / RIOLERING / GRONDVERZET / BESTRATING / ASFALTEREN

Fuhler Wegenbouw voert werkzaamheden uit in de disciplines van aanleg, reconstructie, onderhoud en het vervangen van alle verhardingen en rioleringssystemen.
Wij bieden een volledig gamma van elementen verharding en asfaltering waarbij wij ervaren zijn in alle aspecten, met de nadruk op kwaliteit en vakmanschap met minimale verstoring van het reizende publiek.
De ondergrond en fundatie is een belangrijk onderdeel van uw verharding, die door ons met vakmanschap ter hand wordt genomen.
Goed uitgevoerd grondwerk vraagt om vakmanschap, die wij op grond van jarenlange ervaring hebben opgebouwd.
Ons bedrijf beschikt daartoe over modern materieel voor grondverzet zoals mobiele- en rupsgraafmachines, laadschoppen en vrachtwagens die voldoen aan de hedendaagse eisen.
Daarnaast staat het juiste assortiment kleiner materieel gereed: voor elke situatie de gewenste uitrusting.
Of het nu gaat om het graven van een bouwput, sleuven voor riolering, sloten of vijvers, grondwerk voor bestratingen en asfaltering, bij Fuhler Wegenbouw bent u aan het goede adres.
Fuhler Wegenbouw heeft veel ervaring met het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van ondergrondse infra als riolering, infiltratie en persleidingen.
Hiervoor passen wij diverse materialen zoals beton, PVC, PE en polyester toe.
Tevens hebben wij ervaring met machinale bestratingsprojecten en zijn wij in het bezit van een machinale bestratingsmachine.
Hierdoor zijn we ook in staat om een concurrerende prijs af te geven voor machinaal bestraten.

BODEMSANERING
Fuhler Wegenbouw biedt diensten voor bodemsanering van verontreinigde grond aan en heeft een goede reputatie als aannemer van bodemsaneringen.
Bodemsaneringen worden uitgevoerd met respect voor het milieu en volgens toepassing van de huidige wet- en regelgeving voor afval- en bodembeheer.
Door de projecten die wij succesvol gerealiseerd hebben, is Fuhler Wegenbouw bekend met de procedures en het opstellen van veiligheidsplannen maar ook het vertalen van uw eisen naar de praktijk. Hierbij zal per verontreinigingsoort worden gezocht naar de meest geschikte saneringsmethode.
Afgevoerde grond zal altijd naar een erkende grondreiniger of hergebruiklocatie worden afgevoerd. Daarbij worden ook mogelijkheden gezocht voor hergebruik van materialen zowel binnen als buiten de locatie om de saneringskosten beheersbaar te houden.

ZANDWINNING
De Fuhler Bedrijvengroep is betrokken bij het exploiteren van enkele zandwinningen in de Duitse grensstreek en de handel in zand inclusief transport.
In Duitsland doen we dit samen met enkele Duitse ondernemers onder de naam Emsländische Sand Gruben.
Deze zandwinningen zijn strategisch gelegen aan de E233; verbinding tussen de A37 Nederland en de A1 Duitsland, die binnen afzienbare tijd zal worden uitgebouwd tot een snelweg.

ONTWERP / ADVISERING
Het Bouwrijpmaken van een locatie of uitbreidingsplan, vraagt om praktische oplossingen voor de boven- en ondergrondse infra maar ook de later toe te voegen bebouwing.
Wij kunnen de bestaande en nieuwe situatie inmeten, bodemgesteldheid onderzoeken en milieukundig grondonderzoek verrichten.
Ook ontwerpen we de terreininrichting met daarin opgenomen de fundering, riolering en verharding.
Daarvoor zullen wij het terrein inspecteren en op basis van wensen en eisen een ontwerp op maat maken.
Ook het schrijven van een bestek hiervoor kunnen wij uitvoeren of het nu gaat om gecompliceerde projecten of onderhoudswerk.
Natuurlijk is overleg de belangrijkste pijler in het ontwerptraject om zo alles naar de wens van de klant te realiseren.
Als u op zoek bent naar een deskundige en betrouwbare partner bent u bij Fuhler Wegenbouw aan het goede adres.

Lynpave
Fuhler Wegenbouw is mede winnaar van de meest aansprekende innovatie 2014  prijs van Bouwend Nederland / Cobouw / Next2Company / Obvion hypotheken
met het keten-initiatief Lynpave: in de Cobouw van 13 maart 2014 is hieraan aandacht besteed.
Hiermee waren wij aanwezig bij de duurzame dates 2015 Provincie Drenthe en het Biobased Business Event van de gemeente Emmen.