De strategie van Fuhler Wegenbouw is gericht op het halen van voldoende winst, waardoor werkgelegenheid en continuïteit van de organisatie zijn gewaarborgd
en ontplooiingsmogelijkheden aan medewerkers kunnen worden geboden.  Fuhler Wegenbouw is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord,
vakkundig en klantgericht opereert.  Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd. Zorgsystemen zoals ISO 9001 en VCA**, certificeringstrajecten, milieuzorg, energie efficiency, duurzaamheid en verantwoord ondernemen vormen een niet meer weg te denken onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Deze onderwerpen staan dan ook als vast punt binnen Fuhler Wegenbouw op de agenda en hebben een hoge prioriteit.

Milieu- en energiebeleid zijn belangrijke onderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Fuhler willen we waar mogelijk nadelige milieueffecten beperken, enerzijds door continu te verbeteren op het gebied van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van CO2, anderzijds door het in kaart brengen van fysieke afvalstoffen en potentiële reductiemogelijkheden.  We willen het continu verbeteren van energie-efficiency bereiken door:

  • Een energie management systeem;
  • Het in kaart brengen en actualiseren van de energiestromen binnen het bedrijf;
  • Het plannen, uitvoeren, beoordelen van energiereducerende maatregelen;
  • Het werken volgens de geldende milieu en energie wet- en regelgeving;
  • Daar waar mogelijk gebruik maken van alternatieve brandstoffen en groene stroom.
  • Het creëren van draagvlak binnen het bedrijf door de Toolboxen CO2; toolbox-2016-04-de-co2-prestatieladder, toolbox-nieuwe-rijden-2016-09April 2015, September 2015

Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken wordt:

2016 Fuhler CO2-footprintcalculator v3 201017

2017½ Fuhler CO2-footprintcalculator v2 300617

Emissie Inventaris 07-2017 v2 oktober 2017

Emissie Inventaris 2016 v2 011017

Energiemanagementprogramma v9 oktober 2017

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2017 v2

Verantwoording reductiedoelstellingen 2016 v2 201017

Verklaring actieve deelname aan een initiatief 2016

3.a.1 2016 ½ CO2 footprint/uploads/mvo/To

3.a.1 2015 CO2-footprint

3.a.1 2015 ½ CO2-footprint

3.b.2 Energiemanagementprogramma / Energiemanagementplan

3.c.2 Communicatieplan

3.d.1 / 5.b.1  Emissie Inventaris ½ 2016

3.d.1 / 5.b.1  Emissie Inventaris 2015

3.d.1 / 5.b.1  Emissie Inventaris 1e halfjaar 2015

4.A.1 Inzicht scope 3 emissie

4.a.1 Ketenanalyse

4.b.2 Verantwoording reductiedoelstellingen ½ 2016

4.b.2 Verantwoording reductiedoelstellingen 2015

4.b.2 Verantwoording reductiedoelstellingen ½ 2015

Fuhler Wegenbouw is aangemeld voor het keteninitiatief van Bouwend Nederland en is te vinden in de duurzame leverancier index, en deelnemer aan het Green Drinks initiatief.


Oxfam Novib

Om onze maatschappelijke betrokkenheid kracht bij te zetten zijn wij bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib.
Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden.
Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet.
En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Zo kunnen de mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst en dat van hun land.

Dit ondernemerschap sluit aan op onze MVO doelstellingen en onze bedrijfsfilosofie.
Door onze steun helpen wij hen met het invullen van hun ondernemerschap en daarmee de opbouw van een zelfstandig bestaan.
We leveren een bijdrage aan de duurzame, economische ontwikkeling van een land.

Fuhler Wegenbouw is mede winnaar van de meest aansprekende innovatie 2014  prijs van Bouwend Nederland / Cobouw / Next2Company / Obvion hypotheken
met het keten-initiatief Lynpave.

Door de Rabobank Emmen-Coevorden is aandacht besteed aan Fuhler Wegenbouw in hun ledenmagazine Dichterbij van zomer 2015; Asfalt anno 2015

MVO belangrijk in de wegenbouw!