De strategie van Fuhler Wegenbouw is gericht op het halen van voldoende winst, waardoor werkgelegenheid en continuïteit van de organisatie zijn gewaarborgd
en ontplooiingsmogelijkheden aan medewerkers kunnen worden geboden.  Fuhler Wegenbouw is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord,
vakkundig en klantgericht opereert.  Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd. Zorgsystemen zoals ISO 9001 en VCA**, certificeringstrajecten, milieuzorg, energie efficiency, duurzaamheid en verantwoord ondernemen vormen een niet meer weg te denken onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Deze onderwerpen staan dan ook als vast punt binnen Fuhler Wegenbouw op de agenda en hebben een hoge prioriteit.

Milieu- en energiebeleid zijn belangrijke onderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Fuhler willen we waar mogelijk nadelige milieueffecten beperken, enerzijds door continu te verbeteren op het gebied van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van CO2, anderzijds door het in kaart brengen van fysieke afvalstoffen en potentiële reductiemogelijkheden.  We willen het continu verbeteren van energie-efficiency bereiken door:

  • Een energie management systeem;
  • Het in kaart brengen en actualiseren van de energiestromen binnen het bedrijf;
  • Het plannen, uitvoeren, beoordelen van energiereducerende maatregelen;
  • Het werken volgens de geldende milieu en energie wet- en regelgeving;
  • Daar waar mogelijk gebruik maken van alternatieve brandstoffen en groene stroom.
  • Het creëren van draagvlak binnen het bedrijf door de Toolboxen CO2; toolbox-2016-04-de-co2-prestatieladder, toolbox-nieuwe-rijden-2016-09April 2015, September 2015

Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken wordt:

Certificaat CO2 Fuhler

Emissie Inventaris 07-2019 v3 september 2019

inzicht scope 3 emissies v45 2018 Fuhler

Maatregellijst 2019

Rapportage ketenanalyses asfaltverwerking V3 september 2019

Rapportage ketenanalyses asfaltverwerking V2 2019

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2019 v3

Verklaring actieve deelname aan een initiatief 2019

Verantwoording reductiedoelstellingen 2018 v1

Emissie Inventaris v1 2018

2018 Fuhler CO2-footprintcalculator v0 180401

Inzicht scope 3 emissies 2018 Fuhler

Rapportage ketenanalyses asfaltverwerking V3 september 2019

2019 Fuhler CO2-footprintcalculator v1 

2020½ Fuhler CO2-footprintcalculator 

Emissie Inventaris 07-2020 v1 augustus 2020

Emissie Inventaris v3 2019

Energiemanagementprogramma v12 augustus 2020

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2020 v2

Verantwoording reductiedoelstellingen 2019 v2

Verklaring actieve deelname aan een initiatief 2020

Fuhler Wegenbouw is aangemeld voor het keteninitiatief van Bouwend Nederland en is te vinden in de duurzame leverancier index, en deelnemer aan het Green Drinks initiatief.
https://www.skao.nl 


Oxfam Novib

Om onze maatschappelijke betrokkenheid kracht bij te zetten zijn wij bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib.
Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden.
Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet.
En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Zo kunnen de mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst en dat van hun land.

Dit ondernemerschap sluit aan op onze MVO doelstellingen en onze bedrijfsfilosofie.
Door onze steun helpen wij hen met het invullen van hun ondernemerschap en daarmee de opbouw van een zelfstandig bestaan.
We leveren een bijdrage aan de duurzame, economische ontwikkeling van een land.

Uitgereikt 10 oktober in Atlas Theater op Dag van de Duurzaamheid

Fuhler Wegenbouw is mede winnaar van de meest aansprekende innovatie 2014  prijs van Bouwend Nederland / Cobouw / Next2Company / Obvion hypotheken
met het keten-initiatief Lynpave.

Door de Rabobank Emmen-Coevorden is aandacht besteed aan Fuhler Wegenbouw in hun ledenmagazine Dichterbij van zomer 2015; Asfalt anno 2015

MVO belangrijk in de wegenbouw!