Fuhler wegenbouw

Contact

 

Volg ons op Facebook en Twitter.

FuhlerWegenbouwFacebook

Fuhler Wegenbouw is gespecialiseerd in wegenbouw, grondverzet, riolering en sanering van bodem.

Fuhler Wegenbouw is voortgekomen uit de transport- en aannemingsactiviteiten van G.H. Fuhler die al in 1938 inschreef op bestratingswerken.
Zijn zoons hebben de activiteiten voortgezet en in 1988 zijn door Grads Fuhler de aannemerij en de zandwinningsactiviteiten afgesplitst en tot een zelfstandig bedrijf gemaakt.  Onder zijn leiding werden deze activiteiten verder uitgebouwd met onder andere deelnemingen in een asfaltverwerkingsset en een zandwinbedrijf in Duitsland.

Inmiddels wordt het familiebedrijf  voortgezet door de derde generatie.


Bouwend Nederland Fuhler WegenbouwISO 9001 Fuhler WegenbouwVCA Fuhler WegenbouwSIKB BRL 7000 Fuhler WegenbouwCO2 ladder Fuhler wegenbouwFundeon leerbedrijf Fuhler wegenbouw